Včera

Včera jsi celý mokrý a oslizlý poprvé zakřičel na svět
Třásl ses zimou a hrůzou z neznáma
Lekal ses řinčících zvuků
A barvy
Ach ty barvy
Tě celého oslepily!

Včera byl tvůj první den
A můj poslední
Ani jsem ti nestačila dát sbohem
Ale ty barvy
Ty zůstanou!

Představujeme autory almanachu Zpěvy ulice.